Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine www.hedona.hr

Hedona d.o.o. vlasnik je autorskih i drugih srodnih prava na svim sadržajima (tekstovima, slikama, fotografijama, audio-video snimkama) objavljenim na internetskim stranicama www.hedona.hr. Zabranjeno je svako reproduciranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, prerađivanje ili širenje tih sadržaja u komercijalne svrhe. Sadržaji objavljeni na navedenim internetskim stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o ovlaštenjima i autorskim i drugim srodnim pravima.

Osnovni izrazi navedeni u ovim Općim uvjetima:

PRODAVATELJ: Hedona d.o.o.
Ulica Franje Tuđmana 20, 48260 Križevci
e-mail:  hedona@hedona.hr
OIB: 94041624698
Sudski registar: Trgovački sud u Bjelovaru
Telefonski broj: +385 48 681292

KUPAC: Kupac proizvoda je svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

Kupac odabire barem jedan proizvod, dodaje ga u košaricu, te šalje Upit Prodavatelju. Po primljenom odgovoru na Upit, određuje se status Narudžbe. Dostupni načini plaćanja su plaćanje PO PONUDI virmanom (uplatnicom) u banci, pošti ili FINI.

Opće odredbe

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari, prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete narudžbe i dostave proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka važnih za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

Isporuku proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske.

Prethodno kupnji, kupac na web stranici potvrđuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih razumio i prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora.

Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

Prodavatelj je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman proizvoda, cijene i druge podatke vezane uz Internet trgovinu.

Prodavatelj zbog prirode pristupa mrežnim stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet trgovini, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Internet trgovine od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) radna dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju da je drugačije dogovoreno. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava.

Za pravne osobe u B2B poslovnom modelu, cijene su izražene u Kunama bez uračunatog pdv-a.

Hedona d.o.o. pridržava pravo izmjene maloprodajnih i veleprodajnih cijena.

Načini plaćanja

Plaćanje po ponudi transakcijski (općom uplatnicom ili internet bankarstvom)

Gotovinsko plaćanje (dolaskom na našu adresu uz prethodni dogovor)

Posebne ponude

Razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Dostava

Cijena usluge dostave nije uračunata u cijenu proizvoda.

Trošak dostave naplaćuje se u iznosu od 30,00 kuna s PDV-om za paket do 2kg.

Dostava se ne naplaćuje na iznos iznad 300,00kn.

Po spremnosti robe za dostavu, Prodavatelj Kupcu putem elektroničke pošte dostavlja obavijest o spremnosti robe za isporuku.

Dostava kupljenog proizvoda vrši se na adresu dostave navedenu prilikom izrade narudžbe.

Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom.

Proizvode nije moguće dostavljati van granica Republike Hrvatske.

Rok isporuke dostupne robe u Internet trgovini je od 3 do 5 radnih dana, osim proizvoda za koje je Kupac obaviješten o drugačijem roku isporuke.

Rok za dostavu počinje teći nakon zaprimanja narudžbe, odnosno nakon što Kupac dobije odgovor na upit ili se izvrši zaprimanje narudžbe.

Oslobađanje od odgovornosti

Prodavatelj se trudi i nastoji osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na mrežnim stranicama. Unatoč tome, može doći do izmjena karakteristika proizvoda, stanja na skladištu i cijena, koje se ne uspiju na vrijeme ažurirati na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14. i 110/15. trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te na njih odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača NN.41/14. i 110/15. obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga ili proizvoda mogu dostaviti osobno u našim poslovnim prostorijama, te ćemo bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak istog, ili u pisanom obliku putem elektroničke pošte.

HEDONA D.O.O.

Ulica Franje Tuđmana 20, Križevci 48260

+385 48 681 292

hedona@hedona.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Skip to content